02 484 0350

НАМЕРИ РАБОТА> Регистрация

За да се регистрирате в в базата с контакти на ClearCase е необходимо да ни предоставите основна информация за вас, вашето образование, работен опит и от каква работа се интересувате.

Регистрацията в clearcase.bg не е обвързана с конкретна позиция, а ще ви даде възможност по-лесно и удобно да заявявате интереса си към всички отворените позиции, анонсирани в нашия уебсайт. Цялата информация, която предоставите при регистрацията, ще ни помогне да се свързваме с вас само с възможности за работа, които отговарят на вашия профил и покриват в най-голяма степен вашите очаквания и желания.

След като се регистрате, веднага щом имаме подходяща за вашия профил позиция, наш консултант по подбора ще се свърже с вас, за да обсъдите всички допълнителни интереси, квалификации, нагласи и предпочитания, за които в стандартния CV формат не е предвидено място.

Регистрацията ви в clearcase.bg може да бъде прекратена във всеки един момент, с изпращането на съобщение до office@clearcase.bg.

1. Данни за контакт

2. Образование
3. Работен опит
4. CV и Предпочитания

Моля, маркирайте детайлите на работата, която би ви заинтересувала:


5. Работен статус

6. Основни данни