02 484 0350

РАБОТОДАТЕЛИ> Услуги

Услугите, от които компаниите, търсещи нови служители, могат да се възползват в Clearcase, са:

Подбор за постоянни позиции

Осъществяването на подбор за постоянни работни позиции на трудов договор е основната услуга в портфолиото на Clearcase.
прочетете повече >

Повечето компании, търсещи нови служители, обръщат най-голямо внимание точно на тези позиции, тъй като те оказват най-голямо влияние върху постигането на целите им и върху техните бизнес резултати. От тази гледна точка качеството на услугата по подбор е изключително важно за перманентните позиции, като факторите за това са много: сравнително дългосрочната перспектива на тези позиции, по-високото възнаграждение (спрямо срочните позиции), повечето отговорности и значимата функционална роля при осъществяването на дейността на компаниите. Приоритетното отношение на Clearcase към постоянните позиции отразява тяхната важност за клиентите и се изразява в обхвата и дълбочината на услугата, която включва:

 • съдействие при формулиране на отговорностите, задълженията и привилегиите на позицията;
 • подготовка на анонс за позицията;
 • селекция на канали / медии, през които позицията да бъде анонсирана;
 • събиране на кандидатури – CV-та и контакти от други източници;
 • лична комуникация с всички кандидати (тези, откликнали на анонсите, както и съществуващи контакти, акумулирани по други начини) за верифициране на предоставената от тях информация, за проверка на техния интерес, очаквания и релевантност към профила на позицията;
 • представяне на кандидатите пред компанията-клиент;
 • координиране на интервютата с HR екипа на клиента;
 • комуникиране на обратна двупосочна връзка след интервютата;
 • поддържане на интереса на кандидатите до вземането на решение;
 • текуща логистична и административна подкрепа на кандидатите;
 • фасилитиране на процеса по обсъждане на оферта и достигането до евентуално споразумение.

 

В рамките на тази услуга, ClearCase поема ангажимент да анонсира вакантната позиция, да събере и обработи кандидатури, да извърши оценка и първоначални събеседвания с всички кандидати, които изпраща към клиента за преглед, както и да оказва текущо съдействие на двете страни до приключването на процеса, включително да опосредства комуникацията и преговорите между тях.

За повече въпроси по услугата или за конкретна оферта, моля свържете се с нашите консултанти по подбор.

Подбор за срочни позиции и за позиции на непълен работен ден / гъвкав график

В Clearcase обръщаме специално внимание на студентите и на всички хора, чието ежедневие не се вписва в рамките на работен ден от 9.00 до 18.00 ч.
прочетете повече >

Днешната ситуация на пазара на труда прави срочните позиции все по-популярна алтернатива на перманентните. Този вид позиции дават и на работодателите, и на служителите, повече гъвкавост и конкурентни възможности. Работодателите могат да оптимизират своите разходи, а служителите могат да получат по-голяма свобода в работното време и възможност за съвместяване на няколко различни ангажимента. Комбинацията от тези фактори прави различните форми на срочна работа привлекателна и необходима възможност за все повече хора.

Clearcase предлага услуга по подбор за:

 • Позиции с гъвкаво работно време (при които възнаграждението се формира на база на постигнат резултат, вместо на база на изработеното време);
 • Позиции на непълен работен ден;
 • Позиции на проектен принцип;
 • Позиции с почасово заплащане.

 

Въпреки, че тези позиции често предполагат по-кратък срок или ограничени служебни задължения и възнаграждение, вниманието и пакета от услуги, които ClearClase предоставя на своите клиенти за постигането на успешно назначение, са същите като за постоянните позиции на трудов договор.

За повече информация относно възможностите за подбор за срочни позиции, моля свържете се с нашите консултанти по подбор, които ще отговорят на всички ваши въпроси.

Staffing консултации и решения

Като част от MiNDS People & Solutions, Clearcase има на разположение богат акумулиран опит в разпознаването и дефинирането на организационните структури на компаниите, във формирането на работни екипи и осигуряването на кохезионна среда за новоназначените служители.
прочетете повече >

На тази основа Clearcase предлага и по-широкоспектърна услуга по подбор, обвързана с дълбок професионален поглед към спецификата на компанията-клиент: стил на управление, институционален климат, корпоративна й култура, бизнес стратегия. За разлика от чистия подбор, тази услуга изисква координирано екипно усилие от специалисти с различни профили: управление и развитие на човешки ресурси, бизнес управление, психология, философия, личностно развитие. Затова staffing решенията, предлагани от ClearCase, се реализират като се използват и ресурсите на екипа на MiNDS People & Solutions.

В рамките на едно staffing решение Clearcase може да предложи:

 • подбор на цели екипи, дефиниране на ролите на отделните им членове, така че всеки да тежи на мястото си и талантите на членовете на екипа да имат максимална изява;
 • дизайн и имплементация на дългосрочни програми за подбор и задържане на служителите;
 • идентифицирането и договарянето на цели функционални единици, които да се влеят в компанията, за определен период от време (в случай на непредвиден проект, допълнително натоварване и т.н.);
 • бърза и компетентна реакция в случай на кризисни ситуации свързани с остър недостиг на служители.

 

Поради сложността и строгата индивидуалност на staffing ситуациите в различните компании, за извършването на качествена staffing услуга често се налага по проектите да работят няколко специалиста, с различен професионален профил. За да се осигури ефективно изпълнение на такива проекти, за всеки от тях се назначава координатор, който отговаря за супервизия и контрол на цялостното изпълнение на проекта. За удобство на клиента, координаторът е и основното лице за контакти с него.

Възможностите за текущо използване на услугите на ClearCase са две – на проектен принцип и посредством договор за обслужване. Във втория случай за всеки клиент се определя мениджър на акаунта, който комуникира с клиента, брифира екипа от рикрутъри и ръководи тяхната работа при осъществяването на подбор за позициите на въпросния клиент.

 

Предимства

Разберете защо да изберете ClearCase и как можем да ви бъзем полезни

нашите предимства

Кои сме ние

Научете повече за екипа и опита, които стоят в основата на нашата компания

повече информация

Новини

Последните новини свързани с ClearCase Recruitment и подбора на персонал

актуални новини