02 484 0350

РЕСУРСИ> Подгответе CV

Преди да кандидатствате за дадена позиция е добре да се запознаете в детайли с длъжностната й характеристика, изискванията и условията за работа.

Ако отговаряте на търсения профил, преди да изпратите Вашите документи, отделете време за оформяне на Вашето CV.

Елементиге, на които си заслужава да се обърне внимание, са следните:

Структура
Едно от първите впечатления за Вас като кандидат се създава именно от вашето CV. Поради тази причина е важно то да бъде добре подредено, актуално и описателно. Най–добрият начин да се постигне това е като използвате шаблон, където е необходимо само да попълните информацията. Подобни примери може да намерите в Google, но нашите предложения са да използвате форматите Europass или CV Tips. Използването на тези шаблони не е задължително и винаги може да създадете свой, стига той да представя необходимата информация пригледно и ясно.

От най-голям интерес за потенциалните ви работодатели е информацията за досегашния ви работен опит. Затова – независимо дали използвате готов формат или не – отделете място за работния си опит в началото на CV-то си, а образованието опишете по-нататък.

Съдържание
Нашият съвет е за всяка позиция, за която кандидатствате, да моделирате дейностите, които сте извършвали спрямо изискванията на длъжностната характеристика. От полза е да акцентирате върху отговорностите, които сте имали, както и върху постигнатите резултати, защото те по-най категоричен начин представят Вашите силни страни.

Когато използвате готов шаблон, обърнете внимание на името на файла. Прави неприятно впечатление ако по невнимание изпратите CV с име Europass_format.doc, например. Най-добре е да преименувате вашето CV, използвайки формата Име_Фамилия_CV.doc.

Обърнете внимание на датите. Добро впечатление прави подредбата на работния опит хронологично – с последно заемана длъжност.

Посочете степента на владеене на всички езици, които сте изучавали. Споменете за придобити сертификати, ако има такива.

В случай, че владеете чужд език достатъчно добре, е препоръчително освен на български, да подготвите своето CV и на въпросния език. Когато езиковите умения са част от изискванията за дадена работа е много вероятно работодателят да поиска CV и на двата езика. Отделете достатъчно време и внимание на превода на CV-то си, защото понякога работодателите го използват и за да преценят до каква степен наистина владеете езика. В същото време не е добре да използвате професионални преводачески услуги, защото при евентуално интервю разликата с реалните ви езикови умения може да направи неприятно впечатление.

Може да изброите посетени обучения и семинари, които биха могли да бъдат от значение за позицията, за която кандидатствате.

Добавете умения и компетенции, придобити по време на предишни длъжности или извънработни дейности.

Посочете степен на Вашето образование, специалност и учебно заведение. По желание могат да бъдат добавени изучавани предмети, свързани с знания необходими за позицията, за която кандидатствате.

Когато попълвате данни за контакт се уверете, че оставяте електронна поща, която ползвате редовно и до която имате достъп по всяко време. Бъдете внимателни с името на пощата – не е добре то да съдържа прякори, умалителни имена или други подобни. Ако е необходимо, създайте си нов електронен адрес и го използвайте само за търсене на работа. Най-добре е името му да бъде от типа имефамилия@ или инициал_фамилия@.

Препоръчителна дължина на CVто е до 2 страници. Основна причина за това е изискването да бъдат посочени позициите и уменията, които директно се отнасят към позицията, за която кандидатствате.

Свободни позиции

Разгледайте възможности за нова работа и се свържете с нашите консултанти по подбор

списък с позициите

Регистрация

Попълнете нашия онлайн въпросник и се регистрирайте в базата ни с контакти

към въпросника

Предимства

Разберете повече за някои от преимуществата на работата с ClearCase Recruitment

прочетете повече