02 484 0350

РЕСУРСИ> Подгответе се за интервю

Подготовката за интервю е ключова за успешно представяне. Направете проучване коя е компанията, с какво се занимава и какви са нейните ценности и визия. Това ще Ви помогне да придобиете общи впечатления за фирмата.

Като част от подготовката за интервю прочетете обявата и отбележете основите мотиви за Вашата кандидатура.

Погледнете отново изпратеното CV, кои са основните Ви конкурентни предимства за работата и Вашите силни страни. Опитайте се да обясните отговорностите, които сте имали до сега на приятел или познат, за да сте сигурни, че звучат ясно и разбираемо. Помислете как са обвързани с и/или допринасят за желаната работа.

Помислете какви са Вашите очаквания за възнаграждение и ги съгласувайте със средните за тази длъжност, имайки предвид необходимите опит и квалификация.

Обърнете внимание дали в уеб страницата на компанията са посочени етапите на селекционния процес. В случай, че не е посочено, задължително се информирайте в края на интервюто за следващи стъпки и кога може да очаквате обратна връзка.

Всяко едно интервю протича по различен начин в зависимост от политиката на компанията и специалиста, който го прави и много други фактори. Във всички случаи е от изключителна важност да бъдете искрени, спокойни и уверени. По този начин се представяте в истинската си светлина и това дава възможност на интервюиращите да преценят по-добре дали сте правилният човек за тях.

Свободни позиции

Разгледайте възможности за нова работа и се свържете с нашите консултанти по подбор

списък с позициите

Регистрация

Попълнете нашия онлайн въпросник и се регистрирайте в базата ни с контакти

към въпросника

Предимства

Разберете повече за някои от преимуществата на работата с ClearCase Recruitment

прочетете повече