02 484 0350

ЗА CLEARCASE> Ценности

Ценностите на Clearcase са основна част от нашата корпоративна култура. Медиаторският характер на нашата работа, ежедневният контакт с много и различни хора и отговорността, която чувстваме към резултата от нашата работа, оказват силно влияние върху ценностите, споделяни от нашия екип:

Уважение и зачитане
Ние уважаваме всички страни в процеса по подбор, зачитаме и се грижим за техните интереси. Не третираме кандидатите като „стока“, която трябва да бъде продадена на всяка цена. Отнасяме се равнопоставено към двете страни в процеса по подбор, съобразяваме се в еднаква степен с техните предпочитания и уважаваме техните мотиви. Фокусът на компанията ни е постигането на дългосрочна удовлетвореност както при клиентите, за които правим подбор, така и сред кандидатите, на които помагаме да намерят нова работа.

Директна, открита и истинна комуникация
Вярваме, че само справедливите трудови отношения, основани на базата на ясна и прозрачна комуникация, могат да бъдат жизнени и плодотворни в дългосрочен план. В този процес не упражняваме натиск върху страните и предоставяме открито цялата информация на наше разположение, която може да помогне за вземането на най-правилното решение.

Отговорност и добросъвестност
Ние ясно осъзнаваме отговорността на своите решения и препоръки, и тяхното потенциално влияние върху ежедневието на кандидатите за работа и компаниите, с които работим. Затова сме изключително внимателни при упражняването на своята работа, особено когато тя е свързана с осъществяването на преценка и избор. Никога не фаворизираме един или друг кандидат на основа на субективни фактори и винаги базираме мнението си на фактологични и доказуеми аргументи.

Нулева толерантност към дискриминацията
Екипът на Clearcase отхвърля всякакво дискриминационно отношение, независимо дали то е на полов, възрастов, расов, етнически, религиозен или политически принцип. Нашите служители полагат усилия за премахване на дискриминационните предрасъдаци и отношение в българското общество.

Свободни позиции

Разгледайте възможности за нова работа и се свържете с нашите консултанти по подбор

списък с позициите

Обратна връзка

Вижте какво мислят за нашите услуги хората и компаниите, за които работим

прочетете мнения

Предимства

Разберете повече за някои от преимуществата на работата с ClearCase Recruitment

прочетете повече