02 484 0350

Обща информация> Условия за използване

Добре дошли на нашата Интернет страница! С разглеждането и използването й вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните правила и условия за използване, които заедно с Политиката за поверителност управляват взаимоотношенията мужду Clearcase Recruitment и вас, по отношение на този уебсайт.

Термините ‘Clearcase’, ‘Клиъркейс’, ‘ние’ или ‘нас’ се отнасят до собственика на този уебсайт – Клиъркейс Рикрутмънт ООД, с адрес: София 1505, бул. Ситняково 47А, етаж 5. Термините „вие“ или „вас“ се отнасят до посетителите, ползвателите на нашия уебсайт или за регистрантите, които са преминали през процеса на регистрация и са създали потребителски профил в www.clearcase.bg.

Разглеждането и използването на този уебсайт е предмет на следните Условия:

1. Съдържанието на страниците на уебсайта е за ваша информация и ползване. То подлежи на промяна по всяко време, без предварително уведомление за това. Нито ние, нито други трети страни, предоставят гаранции под каквато и да е форма относно точността, времевата адекватност, техническото представяне, пълнотата и изперпателността или достъпността на информацията и материалите публикувани на уебсайта, каквато и да е тяхната цел и естество.

2. Като част от настоящите условия Вие приемате, че е възможно информацията и материалите публикувани на страницата да съдържат неточности или грешки и че Clearcase Recruitment не носи правна отговорност за евентуални такива грешки.

3. Използването на информацията и материалите публикувани на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност. Clearcase Recruitment не носи отговорност на начина и резултата от вашето използване на информацията и материалите, достъпни на сайта. Дали въпросните информация и материали и услуги достъпни на или посредством уебсайта отговарят на вашите лични и специфични изисквания също е извън нашата отговорност.

4. Този уебсайт съдържа материали, които се притежават от нас, лицензирани са на наше име или се репродуцират от нас по силата на споразумение със собственика на авторските права върху тях. Тези материали включват, но не се изчерпват от: дизайна на уебсайта, подредбата на информацията, начинът по който страницата изглежда, графичния дизайн на страниците, илюстративния материал и тесктовете публикувани на тях. Възпроизвеждането, копирането или разпространението на тези материали, освен за лични цели, не се позволява, освен с изричното позволение на Clearcase Recruitment.

5. Признава се собствеността на всички търговски марки използвани или споменавани в уебсайта, които не са наша собсвеност.

6. Използването на този уебсайт по непозволен или незаконен начин може да доведе до предявяването на правен иск към вас или до повдигането на криминално обвинение.

7. Уебсайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове. Тези линкове се включват в съдържанието на сайта за Ваше удобство и за допълнителна информация. Наличието на такива препратки към други сайтове не означава, че Clearcase Recruitment приема, одобрява или се съгласява с тяхното съдържание. Clearcase Recruitment се освобождава от отговорност за съдържанието публикувано на страниците, препратки към които могат да бъдат открити в този уебсайт.