02 484 0350

Обща информация> Често задавани въпроси

С какво точно се занимава Clearcase?
Clearcase е компания за подбор на персонал. Това означава, че основният ни предмет на дейност, е да намираме подходящите хора, които да заемат дадена овакантена позиция в някоя от компаниите-клиенти, с които работим.

Как можете да ми помогнете да си намеря нова работа?
Намирането на нова работа е процес, върху който влияят много и различни фактори, свързани с вас (образование, работен опит и квалификации, репутация в професионалните среди и др.) и независещи пряко от  вас (състоянието на икономиката на страната и пазара на труда, търсенето на конкретна група специалисти, общото ниво на специалистите, с еквивалентни на вашите образование и опит). Това, с което можем да помогнем ние, е да ви помогнем да се озовете на точното място, в точния момент, както и да ви представим пред потенциални работодатели в най-добрата ви светлина. Освен това, благодарение на нашия специфичен подход, основан на лична комуникация, можем да идентифицираме и дефинираме допълнителни ваши плюсове, на които дори вие самите не сте гледали като на предимства.

Колко време отнема намирането на нова работа?
Този въпрос няма еднозначен отговор. Всичко зависи от това колко силно е търсенето на специалисти с вашата квалификация, до каква степен вие сте конкурентни спрямо тях и дали вашите желания и очаквания за нова работа са реалистични спрямо настоящото състояние на пазара на труда. Принципно намирането на нова работа може да отнеме между седмица и няколко месеца.

В кои сектори предлагате работа?
Clearcase работи с компании от всички основни сектори на икономиката.

Какъв вид работа може да се намери при вас?
Ние сме специализирана компания за подбор на персонал, така че при нас можете да откриете нови възможности за всякакви работни позиции, стига заемането им да е свързано с осъществяването на процедура по подбор. Принципно това изключва работни позиции свързани с ниско-квалифициран или сезонен труд, както и много нишови длъжности и позиции, за които има едва няколко тесни специалиста в цялата страна.

Задължително ли е да знам английски или друг чужд език, за да си намеря нова работа?
Не е абсолютно задължително. Все пак, имайте предвид че в някои сектори – като Информационните технологии, например – владеенето на чужд език е практически задължително, тъй като без него не бихте могли да изпълнявате пълноценно служебните си задължения. Но Clearcase работи с компании от различни сектори, в някои от които използване на чужд език не се налага. Принципно дали ви е необходим чужд език, за да заемете дадена позиция, зависи от нейния профил и отговорности.

Ще ми струва ли нещо, ако изпратя CV, за да ми търсите нова работа?
Възнаграждението, което получава Clearcase при успешно реализиране на кандидат за работа, е изцяло за сметка на компанията-работодател.

Задължително ли трябва да ви изпратя CV, за да ме имате предвид когато излезе подходяща за мен позиция?
Не, това е една от разликите между нас и останалите, и наше основно предимство. В Clearcase се интересуваме повече от фактите и обективната информация, а не от начина по-който тя е форматирана, или пък с какъв шрифт е написана. За да не се налага да ни изпращате CV, в което понякога се съдържат и лични данни, разработихме специална форма за регистрация: в нея трябва да попълните само тази информация, която има отношение към търсенето ви на нова работа. Можете да завършите регистрацията си без дори да прилагате CV или снимка. Имайте предвид, че въпреки че CV-то не е задъжително за нас, повечето работодатели ще изискат такова, преди да се срещнат с вас за събеседване, затова е добре да се погрижите да имате актуално CV, когато стартирате търсене на работа.